Pàgina 1

Acabada la pàgina 1:
El patró:

Patró

L’esquema:

ESquema

El tapís:

Primera pàgina