Quadrícula

Per veure millor el procés, he dibuixat una quadrícula sobre la imatge escollida, així vaig veient si progresso adequadament o necessito millorar.

Quadrícula